doden begraven - pastoraat en corona

Doden begraven

Als een patiënt overlijdt die besmet was met het coronavirus (of bij wie die verdenking er was), is er voor degenen die het lichaam verzorgen (‘afleggen’) een klein besmettingsrisico. Dit is bekend bij uitvaartondernemers, die zich overigens sowieso aan strikte hygiënische regels houden. Is de betrokkene eenmaal opgebaard – met de kist gesloten of open – dan is er voor derden geen besmettingsrisico. 

 

Bij de voorbereiding en uitvoering van de uitvaartplechtigheid zijn de geldende regels van overheidswege van toepassing. Deze regels betreffen onder meer het aantal aanwezigen bij de uitvaart en de contactmogelijkheden met nabestaanden. Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor situaties waarin er een verdenking is dat de naasten van een overledene eveneens besmet zijn.