Doden begraven

Als een patiënt overlijdt die besmet was met het coronavirus (of bij wie die verdenking er was), is er voor degenen die het lichaam verzorgen (‘afleggen’) een klein besmettingsrisico. Dit is bekend bij uitvaartondernemers, die zich overigens sowieso aan strikte hygiënische regels houden. Is de betrokkene eenmaal opgebaard – met de kist gesloten of open – dan is er voor derden geen besmettingsrisico. 

 

Bij de voorbereiding en uitvoering van de uitvaartplechtigheid zijn de geldende regels van overheidswege van toepassing. Deze regels betreffen onder meer het aantal aanwezigen bij de uitvaart en de contactmogelijkheden met nabestaanden. Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor situaties waarin er een verdenking is dat de naasten van een overledene eveneens besmet zijn.

De handreiking op pastoraatencorona.nl is tot stand gekomen op initiatief van de rectores en decaan van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit en Tilburg School of Catholic Theology. De auteurs zijn prof. dr. Theo Boer (PThU) prof. dr. Ad de Bruijne (TUK), dr. Anton ten Klooster (TST) en prof. dr. Hans Schaeffer (TUK). Zij hebben de handreiking opgesteld in overleg met een groep van medici, theologen, pastorale professionals en iemand uit de uitvaartbranche. De website biedt altijd de meest actuele versie van deze handreiking.

 

logo TU Kampen- pastoraat en corona.png
Logo PThU - pastoraat en corona.png
logo TSCT - pastoraat en corona.png