top of page
pastoraat en corona

Pastoraat & corona

Er gaat een zeer besmettelijk virus door de wereld, Covid-19, het coronavirus. Vele duizenden mensen sterven en honderdduizenden worden ziek of raken besmet. Artsen en verpleegkundigen staan in de frontlinie en vechten met grote persoonlijke risico’s voor het leven van hun patiënten.

Ook kerkelijk werkers, pastores en voorgangers staan in de frontlinie. Zij staan mensen uit hun gemeenten en parochies bij in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, hospices of thuis. Zij zien om naar mensen in nood en lopen daarbij zelf risico’s. Zieken en stervenden bijstaan is een roeping van de kerk, maar hoe geef je dat vorm in deze omstandigheden?

Signalen uit dit veld van pastorale zorg hebben een drietal theologische opleidingen doen besluiten een handreiking op laten te stellen voor het pastoraat aan zieken en stervenden. Het zijn praktische richtlijnen die houvast geeft voor geestelijken in de frontlinie. Uiteraard blijft het zo dat iedereen zijn eigen verantwoordelijk in de situatie heeft te verstaan.

De handreiking is opgesteld door ethici en praktisch theologen van de Theologische Universiteit Kampen, de Protestantse Theologische Universiteit en de Tilburg School of Catholic Theology, op verzoek van de rectores en decaan van deze instellingen. Zij hebben deskundigen van andere ambtsopleidingen en professionals uit de zorg, het pastoraat en de uitvaartbranche geraadpleegd. Wij hopen dat deze handreiking van betekenis kan zijn voor het christelijk pastoraat in de volle breedte van het kerkelijk landschap.

bottom of page